MPKZP

 

MIĘDZYZAKŁADOWA

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻORACH

 CZYNNA

 

 

KASA CZYNNA

 

 

7.00 - 15.00

 

  W DNIACH

03.03. - 10.03.2021 r.

KASA NIECZYNNA 

 

 

 

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WPUSZCZANIA OSÓB POSTRONNYCH NA PLACÓWKĘ NADAL OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZASADY:

 

1.     WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZADŁUŻENIA JAK I WKŁADÓW MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NR TEL. 32 4753517 W GODZINACH PRACY KASY.

2.     DYSPOZYCJE PRZEKSIĘGOWANIA JAK I WYPŁATY WKŁADÓW MOŻNA WYSŁAĆ  E-MAILEM NA ADRES mpkzpg4@wp.pl. W TREŚCI NAPISAĆ:

-   „PROSZĘ O PRZEKSIĘGOWANIE WKŁADÓW NA SPŁATĘ POŻYCZKI „…IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PLACÓWKA

-   „PROSZĘ O WYPŁATĘ WKŁADÓW W WYSOKOŚCI …. NA NUMER KONTA (PODAĆ NR KONTA)” IMIĘ NAZWISKO I PLACÓWKA

-   „PROSZĘ O SKREŚLENIE MNIE Z LISTY CZŁONKÓW WKŁADY PRZELAĆ NA NUMER KONTA (BĄDŹ PRZEKSIĘGOWAĆ NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA)” IMIĘ, NAZWISKO I PLACÓWKA

3.     DYSPOZYCJE WYPŁATY ŚWIADCZENIA Z TYTUŁY KASY POŚMIERTNEJ WYSŁAĆ E-MAILEM NA ADRES mpkzpg4@wp.pl. DOŁĄCZYĆ SKAN AKTU ZGONU W TREŚCI NAPISAĆ

„PROSZĘ O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYT. KKP ZA ZGON (MATKI, OJCA ITP.) PRZELAĆ ŚWIADCZENIE NA NUMER KONTA (PODAĆ NR). IMIĘ, NAZWISKO
I PLACÓWKA.

4.     WNIOSKI O POŻYCZKĘ OPIECZĘTOWANE I POPRAWNIE WYPEŁNIONE

 

( Z NUMEREM KONTA, WSZYSTKIMI PODPISAMI) MOŻNA ZOSTAWIĆ ZAKLEJONE W KOPERCIE (NA WNIOSKU WPISAC NR TELEFONU WNIOSKODAWCY) NA PORTIERNI W SKRZYNCE Z NAPISEM „KORESPONDENCJA MPKZP”

 

 

e-mail: mpkzpg4@wp.pl 

 

tel. 324753517

nr konta 89 8456 0009 2001 0016 0850 0001

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl