MPKZP

 Wnioski w miesiącu lutym będą przyjmowane do 26.03.2021 r. posiedzenie Zarządu 29 marca 2021 r.

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU MPKZP Z DNIA 06.02.2019 r.

 ZGODNIE Z  § 9 PKT 2 STATUTU MPKZP

 

         Zarząd MPKZP przypomina, że jest kasą zapomogowo – pożyczkową a nie kasą oszczędnościową.

W związku z powyższym nie będą wypłacane wkłady zgromadzone na indywidulanym koncie na każde żądanie członka MPKZP.

 

Dopuszcza się wypłatę wkładów w szczególnych przypadkach, ale nie częściej niż raz w roku.

 

Przypominamy o tym, że osoby wpłacające raty pożyczki, wkłady przez konta bankowe powinny w tytule wpisywać imię i nazwisko wpłacającej osoby.

 

 

 

 

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl